-91%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
43.300.000
-14%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 6S 16GB (Like New)

2.900.000 2.500.000
-2%
5.979.000 5.879.000
-1%
7.879.000 7.779.000
-7%
8.500.000 7.900.000
-4%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 4.800.000
-7%
8.500.000 7.900.000
-9%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 7 32GB (Like New)

3.500.000 3.200.000
-11%
3.500.000 3.100.000
-13%
3.200.000 2.800.000
-14%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 6S 16GB (Like New)

2.900.000 2.500.000
-4%
4.500.000 4.300.000
4.679.000
3.279.000
2.979.000
-1%
7.879.000 7.779.000
-2%
5.979.000 5.879.000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
5.879.000
-4%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 4.800.000
-7%
8.500.000 7.900.000
-9%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 7 32GB (Like New)

3.500.000 3.200.000
-11%
3.500.000 3.100.000
-13%
3.200.000 2.800.000
-14%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 6S 16GB (Like New)

2.900.000 2.500.000
-4%
4.500.000 4.300.000
4.679.000
3.279.000
2.979.000

KẾT NỐI VỚI CHUNG TÔI

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI