-91%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
43.300.000
-28%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 6S 16GB (Like New)

2.900.000 2.100.000
-2%
5.979.000 5.879.000
-1%
7.879.000 7.779.000
-24%
8.500.000 6.500.000
-30%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 3.500.000
-24%
8.500.000 6.500.000
-14%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 7 32GB (Like New)

3.500.000 3.000.000
-14%
3.500.000 3.000.000
-38%
3.200.000 2.000.000
-28%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 6S 16GB (Like New)

2.900.000 2.100.000
-53%
4.500.000 2.100.000
-68%
4.679.000 1.500.000
-100%
3.279.000 0
-100%
2.979.000 0
-1%
7.879.000 7.779.000
-2%
5.979.000 5.879.000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
5.879.000
-30%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 3.500.000
-24%
8.500.000 6.500.000
-14%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 7 32GB (Like New)

3.500.000 3.000.000
-14%
3.500.000 3.000.000
-38%
3.200.000 2.000.000
-28%

ĐIỆN THOẠI

iPhone 6S 16GB (Like New)

2.900.000 2.100.000
-53%
4.500.000 2.100.000
-68%
4.679.000 1.500.000
-100%
3.279.000 0
-100%
2.979.000 0

KẾT NỐI VỚI CHUNG TÔI

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI